Make your own free website on Tripod.com

董事长杨才君先生

yangcaijunxc.jpg (36352 bytes)
献词

             今 天 科 技 和 人 们 息 息 相 关 ,  21 世 纪 已 成 为 知 识 , 文 件 和 网 络 的 世 纪. 而 技 术 和 知 识 也 将 成 为 21 世 纪 企 业 致 胜 的 不 二 法 门.

             马 来 西 亚 政 府 目 前  正 积 极 推 行 多 媒 体 超 级 走 廊 计 划 已 印 证 了 资 讯 科 技 的 重 要 性 和 未 来 趋 势.

             网 际 网 络 让 全 世 界 紧 密 结 合 在 一 起, 并 提 供  一 个 经 由 大 量 资 讯 架 构 而 成 的 资 讯 世 界.  每 天,   全 世 界 超 过 两 千 万 人 可 端 坐 在 家 中 漫 游 全 世 界.

             网 际 网 络 已 逐 渐 成 为 必 需 品,  我 国 人 民 必 须 对 资 讯 有 敏 锐 的 触 觉, 始 能 提 升 本 身 往 后 的 竞 争 能 力 .   不 能 掌 握 资 讯 科 技 将 被 时 代 淘 汰 而 成 为
时 代 的 文 盲.

             启 蒙 学 校 网 际 网 络 网 页 上 网 将 为 本 校 掀 开 历 史 性 的 一 页.   学 校 上 网 能 够 促 使 学 生 们 更 加 强 对 电 脑 的 学 习,   迎 合 时 代 的 发 展,  不 会 落 在 资 讯 潮 流 时 代 的 后 头.

最 后,  祝 愿 启 蒙 学 校 网 页 上 的 资 料 能 为 资 讯 世 界 注 入 新 姿 彩.

谢 谢.


 

 

 

 

 

 

 

     

luye.gif (1301 bytes)

*   校长的话   /    家教协会主席的话   /    回主页   *


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian, Johor, Malaysia.
07-6969032