Make your own free website on Tripod.com

启蒙学校张秀銮校长

 献词    

siwluan.JPG (3969 bytes)

              我 在 一 九 九 七 年 六 月 一 日  被 教 育局 调 派 到 咸  水港 启 蒙 学 校 掌 校 。 一 来 到 启 蒙 学 校 ,我 看 到 的 是 一  座 宏 伟 的 建 筑 物 耸 立 于 海 上。我 不 禁 自 问:启 蒙 已 拥 有 这 么 富 丽 堂 皇 的 硬 体 设 施,我 身 为 启 蒙 的 第 十 四 任 校 长,还 能 为 启 蒙 做 些 什 么?

        其 实 我 的 担 忧 是 多 余 的。因 为 很 快 的 董 家 协 马 上 丢 一 个 任 务 给 我........  让 启 蒙 的 莘 莘 学 子 赶 上 资 讯 的 列 车, 让 他 们 在 这 位 于 柔 州 最 南 端 的 海 上 学 校 学 习 最 新 的 科 技,让 他 们 在 将 来 能 与 城 市 的 孩 子 竞 争。当 然,为 他 们 开 设 电 脑 班 已 是 当 前 急 务 了。

        的 确,在 这 资 讯 挂 帅 的 年 代,如 果 还 是 电 脑 文 盲 ,将 很 难 立 足 于 这 个 竞 争 激 烈 的 社 会。很 顺 利 的,在 董 家 协 与 全 体 老 师 密 切 的 配 合;内 政 部 副 部 长 拿 督 黄 家 定 的 鼎 力 相 助 以 及 全 体 村 民 的 大 力 支 持 下,启 蒙 电 脑 班 终 于 在 1 9 9 8 年 2 月 9 日 正 式 开 课 并 于 1 9 9 8 年 3 月 1 4 日 由 前 董 事 长 戴 文 笔 先 生 亲 自 主 持 启 用 仪 式。

        紧 接 着 下 来,我 们 知 道 是 让 启 蒙 上 网 的 时 候 了。

        启 蒙 只 是 一 个 小 小 渔 村 的 海 上 学 校,如 果 能 够 让 它 也 跟 其 他 大 城 市 的 大 学 校 一 样 上 网,让 散 布 在 各 地 的 启 蒙 校 友 ,都 能 在 网 上 获 知 母 校 的 最 新 动 态,那 将 是 一 件 令 全 体 村 民 雀 跃 欢 呼 的 喜 事。在 获 得 董 家 协 的 首 肯 以 及 热 心 人 士 刘 金 德 先 生 的 慷 慨 赞 助 之 下,全 体 老 师 马 上 抖 擞 精 神,紧 锣 密 鼓 的 筹 备 起 来。

        今 天,全 体 启 蒙 师 生 都 能 骄 傲 地 对 外 宣 布:我 们 的 学 校 上 网 了 !

       随 着 启 蒙 的 上 网,我 希 望 和 全 体 老 师 以 及 董 家 协 成 员 们 再 次 携 手 合 作,共 同 领 导 启 蒙 学 子 迈 向 更 广 阔 的 学 习 领 域。谢 谢!

luye.gif (1301 bytes)

*   董事长的话   /    家教主席的话   /  回主页   *


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian, Johor, Malaysia.
07-6969032