Make your own free website on Tripod.com

家教协会主席李金强先生

献词

lijinqiangxc.jpg (47848 bytes)

        启 蒙 学 校 的 网 页 终 于 上 网   了。  这 也 在 启 蒙 学 校 历 史 里 刷 上 新 的 一 页, 昂 首 步 入 多 媒 体 科 技 世 界。  网 际 网 络 已 逐 渐 成 为 必 需 品。它 能 让 人 们 通 过 另 一 种 工 具 探 索 学 问, 使 学 习 更 有 趣,更 具 启 发 和 激 发  性。

        我 国 已 经 进 入 了 一 个 资 讯 工 艺 的 时 代,   新 一 代 的 学 生 必 须 掌 握 电 脑 科 技,   将 来 在 社 会 上 才 能 够 作 出 更 多 的 贡献。   

        启 蒙 学 校 在 硬 体 设 施 相 当 齐 全。 因 此 我 希 望 董 家 教 三 机 构 更 要 紧 密 合 作, 确 保 学 校 顺 畅 的 操 作 和 树 立 良 好 的 学 习 风 气 , 孩 子 们 的 成 绩 会 更 优 异。

        最 后, 我 代 表 启 蒙 学 校 董 家 教 向 一 贯 热 心 教 育 的 刘 金 德 先 生 致 以 崇 高 的 谢 意, 因 捐 献 一 台 簇 新 的 电 脑 供 上 网。 此 外, 我 也 向 启 蒙 学 校 全 体 教 职 员 致 以 万 二 分 之 谢 意, 因 为 此 次 的 上 网 而 牺 牲 了 许 多 宝 贵 的 时 间 和 精 神, 为 启 蒙 学 校 掀 起 了 另 一 个 新 的 里 程 碑。


 

 

 

 

 

 

 

   

luye.gif (1301 bytes)

*   校长的话   /    董事长的话   /    回主页   *


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian, Johor, Malaysia.
07-6969032