Make your own free website on Tripod.com

guoqi.gif (2182 bytes)

logo.jpg (4421 bytes)

chimangcircle.jpg (24333 bytes)

MATLAMAT SEKOLAH SJK (C) CHI MANG
barcyan3animation.gif (1398 bytes)

Melahirkan pelajar-pelajar yang berpendidikan lagi berdisiplin yang dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap masyarakat , agama, bangsa dan negara.

VISI SEKOLAH

กก

MISI SEKOLAH

กก

TEMA SEKOLAH

visiinternet.gif (11351 bytes)

กก

PIAGAM SEKOLAH

Bahawa kami sekeluarga pendidik akan melahirkan murid yang beriman. berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan agar memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

barcyan3animation.gif (1398 bytes)

backfade.gif (12820 bytes)


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian, Johor, Malaysia.
07-6969032