Make your own free website on Tripod.com
 

启蒙学校家教协会简介

启蒙学校
历任家协主席

第一任      

陈合安先生

第二任      

李耀义先生

第三任     

杨才君先生

第四任     

江羽森先生

第五任      

刘玉德先生

第六任      

江羽森先生

第七任      

李金强先生

第八任

林添福先生

第九任 李金强先生
第十任 柯清荃先生

2009年度家教协会理事

顾问

陈金玉校长

主席

柯清荃先生

副主席

林坤福先生

财政

陈团才先生

秘书

徐源翰师

查账

吴庆传先生侯文国先生
柯清隆先生

理事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戴佩燕师

林贤哲师
陈丽好师
傅凯翔
马肇鸿师
陈主明先生
杨清坡先生
彭伟雄先生
吴庆成先生
林添丁先生
 

2003年度家教协会理事

2004/2007年度家教协会理事

          启 蒙 学 校 家 长 及 教 师 协 会 成 立 于 1 9 7 4 . 至 今,它 以 走 过 了 24 年 的 漫 长 岁 月. 在 这 成 长 的 日 子 .启 蒙 家 协 已 在 多 方 面 为 咸 水 港 启 蒙 学 校 作 出 了 诸 多 的 贡 献.

   启 蒙 学 校 家 教 协 会 已 在 1987 年 成 立 了 幼 儿 园. 当 时 幼 儿 园 是 由 已 故 江 羽 森 先 生 所鼓 催 的. 至 今, 它 已 栽 培 了 不 少 进 入 正规 教 育 的 莘 莘 学 子 们 的 启 蒙 教 育.

   除 此 之 外, 启 蒙 学 校 家 教 协 会 也 从 1988 年 开 始 为 学 校 开 办 补 习班. 补 习 班 已 为 启 蒙 学 校 带 来 了 优 越 的 成 绩. 家 教 协 会 也 为 莘 莘 学 子 提 供 各 项 比 赛 奖 励 金 及UPSR 奖励 金 以 鼓 励 学 生 们 在 各 方 面 都 有 更 好 的 表 现.除 了 以 上 的 奖 励 金 之 外, 前 任董 事 长 陈 世 英 先 生 也 设 立 了 陈 世 英 奖 励 金 来 鼓 励 在 学 业 上 有 成 就 的 学 生.

   在 1997 年 开 始, 启 蒙 学 校 家 教 协 会 也 为 贷 书 计 划 提 供 了 财 务 援 助. 由于 政 府 贷 书 计 划 有 一 些 更 改, 不 能 达 到 100% 贷 书, 家 教 协 会 也 拨 出 了 款 项 来 资 助 贷 书 计 划 以 便 能让 全 校 的 莘 莘 学 子 受 惠.

   最 后, 1998 年 二 月 份, 启 蒙 学 校 电 脑 班 也 在 家 教 协 会 的 带 动 下 顺利 进 行. 电 脑 室 已 设 有 冷 气 设 备 及 拥 有 11 Pentium 166 电 脑. 如今, 全 校 的 学 生 都 有 机 会 接 触 电 脑 及 从 中 学 习 到 最 新 的 电 脑 科 技.

   每 一 任 的 家 协 主 席 都 积 极 扮 演 其 角 色 来 发 展 启 蒙 学 校 . 新 上 任 的 李 金 强 先 生 是 一 位 充 满 朝 气 年 轻 有 为 的 新 主 席 . 希 望 在 他 的 领 导 下, 启 蒙 学 校 家 教 协 会 的 贡 献 会 更 上一 层 楼.

   总 之, 家 教 协 会 已 为 本 校 作 出 了 振 奋 人 心 的 贡 献 , 希望 在 未 来 的 日 子 里 , 它 能 发 挥 其 功 能 造 福 咸 水 港 的 未 来 接 班 人.

 

*  回主页  *


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian,
Johor, Malaysia.
07-6969032