Make your own free website on Tripod.com

cishaninternet.gif (8449 bytes)
luye.gif (1301 bytes)
好人好事              扶贫济病

柔 佛 儿 童 残 障 中 心

日期 :6.2.2010(星期六)

捐 款 总 数 : RM2472

开支    
补贴车费 RM 60
捐款 RM 2300
面包 RM 71.50
慈善箱 RM 40.50
总数 RM 2472

其他物品

拜 访 柔 佛 儿 童 残 障 中 心 之 点 点 滴 滴

luye.gif (1301 bytes)

拜 访 北 干 那 那 老 人 院 ( 1995 -2007 )

                        本 校 教 师 联 谊 会 为 启 发 校 内 学 生 培 养 关 怀 别 人 的 美 德 及 爱 心, 特 地 设 立 了 一 个 慈 善 箱, 供 学 生 及 老 师 自 动 自 发 捐 献.

laorenyuan1.JPG (20454 bytes)       本 校 设 立 慈 善 箱 的 目 的 是 让 师 生 以 实 际 的 行 动, 实 践 爱 心, 散 播 温 情.本 校 也 发 起 了 一 个 好 人 好 事, 扶 贫 济 病 的 口 号, 在 每 星 期 的 周 会 上, 带 动 学 生 自 动 自 发 捐 献 部 分 零 用 钱, 然 后 积 少 成 多 的 将 这 些 义 款, 悉 数 分 赠 慈 善 团 体.

         该 慈 善 箱 的 负 责 老 师 是 戴 佩 燕 师 及 曾 华 种 师. 除 了 捐 款 以 外, 老 师 也 策 划 拜 访 老 人 院 的 活 动. 收 集 了 一 些 衣 物, 购 买 了 一 些 礼 品, 趁 新 春 佳 节 来 临 前, 到 老 人 院 布 施, 同 时 也 准 备 了 一 些 装 饰 品, 为 老 人 院 布 置 一 番, 让 无 依 无 靠 的 老 人 也 能 享 受 到 新 年 的 气 氛 . 学 生 们 也 在 当 天 呈 献 歌 舞 表 演, 让 他 们 感 受 到 温 情 满 人 间, 不 至 于 是 被 忽 略 的 一 群.

cishan.JPG (20084 bytes)        laorenyuan.JPG (24835 bytes)

luye.gif (1301 bytes)

慈善箱所捐助的人士和机构:

1.    北干那那老人院                    RM741.05

2.    哥打丁宜培华学校程雪雯同学         RM400.00

3.    洪文合校友                        RM1020.00

4.    洪雯芯同学                        RM1108.00

5.    江羽森先生                        RM1840.00

6.    杨珊珊校友                        RM780.00

7.     北干那那老人院                   RM565.00

8.    笨珍中华学校何赛英师              RM860.00

9.    笨珍扶轮社洗肾中心                RM120.00

10.    北干那那老人院(6.2.1999)        RM642.00  

11.    笨珍扶轮社洗肾中心(01.03.1999)  RM120.00

12.    猪农/脑炎受害者 (02.04.1999)    RM1050.00

13.    麻 坡 黄 胤 生 先 生 (13.8.1999)RM700.00

14.   高 丽 华 同 学 (20.8.99)         RM931.00

15.    台 湾 地 震 灾 民 ( 1.11.99)    RM350.00

16.    北干那那老人院(29.1.2000)      RM627.00  

17.    笨珍扶轮社洗肾中心(01.02.2000)  RM120.00

18.  柔佛居銮章才富和章庭奕父子(29.2.2000) RM 731.00

19.  捐 助 赵 有 华 医 药 费  (31.03.2000)       RM507.00


总共: RM13212.05

更 多 的 照 片

luye.gif (1301 bytes)

任何人要参与此捐赠活动, 请联络email: chimang@pd.jaring.my

*   回主页   *


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian, Johor, Malaysia.
07-6969032