Make your own free website on Tripod.com

KEPUTUSAN PERTANDINGAN LUAR SEKOLAH 1999

Pertandingan Ping Pong Zon Kukup ( L ) Johan
Ketiga
Kwa Yean Xiang
Lim Ping Soon
Pertandingan Ping Pong Zon Kukup ( P ) Johan
Ketiga
Ong Siew Lee
Tan Su Ying
Kejohanan Olahraga MSSD Zon Kukup Ketiga
Kedua
Ketiga
Tan Su Ying ( LT )
Tan Su Ying( P200m )
Tan Su Ying ( L100m )
Kejohanan Olahraga MSSD Pontian Naib Johan
Ketiga
Ketiga
Tan Su Ying ( P4X100m )
Tan Su Ying ( P4X200m )
Tan Su Ying ( P200m )
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( L ) Naib Johan Kwa Yean Xiang
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( L ) Johan Kwa Yean Xiang
Seck Xiao Siong
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( P ) Naib Johan Ong Siew Lee
Tan Su Ying
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( P ) Ketiga Ong Siew Lee
Pertandingan Catur Zon Kukup (P) Ketiga Ong Siew Lee
Pertandingan Catur MSSD Pontian (P) Kelima Ong Siew Lee
Pertandingan Syarahan Bahasa Cina Pontian Saguhati Ang Kuo Kuang
Pertandingan Syarahan Bahasa Malaysia Zon 3 Naib Johan Ang Kuo Kuang
Pertandingan Syarahan Bahasa Malaysia Pontian Johan Ang Kuo Kuang
Pertandingan Bercerita Bahasa Malaysia Zon 3 Naib Johan
Saguhati
Ang Kuo Kuang
Tan Huei Wen
Pertandingan Ping Pong MSS Johor ( P ) Keempat Ong Siew Lee
Tan Su Ying
Pertandingan Bercerita Bahasa Malaysia Pontian Naib Johan Ang Kuo Kuang

ĦĦ

KEPUTUSAN PERTANDINGAN LUAR SEKOLAH 1998

barcyan3animation.gif (1398 bytes)

Pertandingan Ping Pong Zon Kukup ( L ) Johan
Naib Johan
Ketiga
Ketiga
Koo Su Xin
Kwa Yean Xiang
Ang Boon Kah
Tan Wei Kiang
Pertandingan Ping Pong Zon Kukup ( P ) Naib Johan
Ketiga
Ketiga
Ang Sui Theng
Ang Su Hoon
Ong Siew Lee
Pertandingan Ping Pong Zon Kukup ( L ) Johan Koo Su Xin
Kwa Yean Xiang
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( L ) Johan
Naib Johan
Ketiga
Koo Su Xin
Kwa Yean Xiang
Tan Wei Kiang
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( L ) Johan

Naib Johan
Koo Su Xin
Kwa Yean Xiang
Tan Wei Kiang
Ang Boon Kah
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( P ) Naib Johan Ang Sui Theng
Pertandingan Ping Pong MSSD Pontian ( P ) Ketiga Ang Sui Theng
Ong Siew Lee
Pertandingan Ping Pong MSS Johor  ( L ) Naib Johan Koo Su Xin
Kwa Yean Xiang
Pertandingan Ping Pong MSS Johor ( P ) Keempat Ang Sui Theng
Pertandingan Ping Pong Tunas Pontian ( L ) Naib Johan
Ketiga
Koo Su Xin
Kwa Yean Xiang
Pertandingan Ping Pong Tunas Pontian ( P ) Johan Ang Sui Theng
Kejohanan Olahraga MSSD Zon Kukup Johan
Ketiga
Keempat
Keempat
Keempat
Tan Su Ying ( LT )
Ang Sui Theng ( LT )
Tan Wei Kiang ( LT )
Ang Cieh Fung ( LT )
Tan Su Ying ( L100m )
Kejohanan Olahraga MSSD Pontian Ketiga Tan Su Ying ( 4X100m )
Pertandingan Catur MSSD Zon Kukup Keempat Ang Su Hoon
Pertandingan Syarahan Bahasa Cina Pontian Saguhati Ang Kuo Kuang
Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu Zon 3 Keempat
Kelima
Ang Su Hoon
Ang Kuo Kuang
Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu Pontian Ketiga Ang Su Hoon
Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa Melayu Zon 3 Johan
Ketiga
Ang Kuo Kuang
Tan Huei Wen
Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa Melayu Pontian Ketiga
Keempat
Ang Kuo Kuang
Tan Huei Wen
Pertandingan Ping Pong Terbuka Pontian  ( L ) Johan
Saguhati
Saguhati
Kwa Yean Xiang
Yeo Kau Si
Lim Ping Soon
Pertandingan Ping Pong  Terbuka Pontian ( P ) Naib Johan Ong Siew Lee
Pertandingan Ping Pong Terbuka Pontian  ( L ) Johan Kwa Yean Xiang
Lim Ping Soon
Pertandingan Ping Pong Terbuka Pontian  ( P ) Ketiga Ong Siew Lee
Tan Su Ying

ĦĦ

luye.gif (1301 bytes)

barcyan3animation.gif (1398 bytes)

backfade.gif (12820 bytes)


Laman Web SJK(C) Chi Mang Dilancarkan Dengan Rasminya oleh
En. Low Kim Teck
pada 17.8.1998

Laman Web SJK(C) Chi Mang diselenggara oleh:
Cik Tey Pui Yan dan En. Soo Yuan Hun
SJK (C) CHI MANG,
Air Masin, 82300 Kukup, Pontian, Johor, Malaysia.
07-6969032